fbpx

אנחנו בכתום מבצעים תחקיר מעמיק להבנת צרכי הלקוח וקהל היעד שלו,

ורק לאחר מכן ניגשים להפקת הסרט המבוקש.

בכתום מספקים שרותי צילום אויר באמצעות רחפן ע"י מטיס בעל רישיון רת"א וביטוח.