אנחנו בכתום מבצעים תחקיר מעמיק להבנת צרכי הלקוח וקהל היעד שלו,

ורק לאחר מכן ניגשים להפקת הסרט המבוקש.

בכתום מספקים שרותי צילום באמצעות רחפן ע"י מטיס בעל רישיון רת"א וביטוח.